תעשיות מיחזור


blog_opt_3

מפעל "תעשיות מִחזור" טיפול, מיון ומִחזור של פסולת יבשה

לחברת "נגב אקולוגיה" מפעל למיון ולמִחזור פסולת שמקורה בתעשייה.
המטרה היא להגדיל את כמות הפסולת למִחזור, ומנגד להקטין את כמות הפסולת המוטמנת.

במפעל ממיינים, מפרידים, כובשים וגורסים פסולת אריזות – קרטון, עץ, פלסטיק, ניילון, נייר ומתכת (הנמכרת בארץ ובחו"ל).

במפעל מועסקים עובדים בעלי מוגבלויות, והם מטפלים במִחזור הארכיונים, מוצרי האלקטרוניקה ועוד. החברה פועלת בשיתוף פעולה עם תאגידי מִחזור שונים, כגון ת.מ.י.ר, אקומיוניטי, איגוד הקבלנים ואחרים

ועוד ועוד.

קישור למידעון הפרדה במקור – לחץ כאן