תעשיות מיחזור

מפעל "תעשיות מִחזור" טיפול, מיון ומִחזור של פסולת יבשה

לחברת "נגב אקולוגיה" מפעל למיון ולמִחזור פסולת שמקורה בתעשייה.
המטרה היא להגדיל את כמות הפסולת למִחזור, ומנגד להקטין את כמות הפסולת המוטמנת.

במפעל ממיינים, מפרידים, כובשים וגורסים פסולת אריזות – קרטון, עץ, פלסטיק, ניילון, נייר ומתכת (הנמכרת בארץ ובחו"ל).

במפעל מועסקים עובדים בעלי מוגבלויות, והם מטפלים במִחזור הארכיונים, מוצרי האלקטרוניקה ועוד. החברה פועלת בשיתוף פעולה עם תאגידי מִחזור שונים, כגון ת.מ.י.ר, אקומיוניטי, איגוד הקבלנים ואחרים.

כלי אצירה ייחודיים של נגב אקולוגיה במיוחד בשבילכם לפתרון המושלם
  • כלוב קרטון מעוצב ועליו מותקן צ'יפ למעקב Online עבור תדירות הפינויים.
  • מתקני נייר משרדי להצבה מתחת לשולחן העבודה – נוחיות מריבית לעובד ולהצבה בפינת המשרד לריכוז רב יותר של נייר.
  • מכבש ליצירת ומכירת באלות קרטון.
פינוי בתדירות קבועה על ידי משאית מאובטחת כולל חומר מסווג.