חברת "נגב אקולוגיה" מתפעלת את אתר ההטמנה "דודאים" בנגב . אתר דודאים קולט ומטפל בפסולות המגיעות מכול רחבי הארץ.
 

פינוי פסולת | איסוף פסולת | ביובית | פסולת בניין | תעשיות מיחזור | השירותים שלנו | שחרור סתימות | שאיבה | שטיפות קווים