פינוי קרקעות מזוהמות

קרקעות מזוהמות

blog_opt_3

עם התפתחות התעשיות הכבדות, זיהום קרקעות הפך לחלק בלתי נפרד.

מקור הזיהום הוא בהזרמה של דלקים, שפכים, מתכות כבדות וחומרים מסרטנים ומזהמים אל הקרקע ודרכה אל מי התהום.

נגב אקולוגיה מפעילה מערך עצמאי של ציוד כבד לטיפול וסילוק של אדמות מזוהמות לאתרי קצה המאושרים על ידי המשרד להגנת הסביבה.

צפייה במידעון

מודעה-קרקע-מזוהמות-מסגרת