פינוי פסדים ופגרי עופות

חברת "נגב אקולוגיה" מציעה את כל הפתרונות לפינוי פגרי עופות.

"נגב" – המֵכל החכם למִחזור פגרי עופות וכן "טמון קרקע" – כולל בנייה, הצבה ופינוי. הפינוי (לרבות חיטוי) נעשה באמצעות משאית ייעודית בהנפה ובהיפוך. פינוי המכלים וטמוני הקרקע נעשה בהתאם לתקנים המחמירים של המשרד להגנת הסביבה ובעידוד משרד החקלאות.