מפעל "נגב מִחזור" פסולת חקלאית

במפעל "נגב מִחזור" אוספים, ממיינים וממחזרים פסולת חקלאית, כגון שקי ביגבג, צינורות טפטוף וניילון חממות. הפסולת נגרסת, נכבשת ונמכרת בארץ ובחו"ל. מהפסולת החקלאית מייצרים צינורות חשמל.

צפייה במידעון

פסולת איסוף ניילון

פסולת איסוף ניילון