מיחזור פסולת בניין

חברת "נגב אקולוגיה" עוסקת בפסולת בניין בכל שלבי הטיפול:

הריסת מבנים, איסוף, פינוי, הפרדה, מיון, גריסה ומִחזור.

החברה משתמשת בציוד מכני הנדסי, בנפות ובמגרסות לטיפול בכל מרכיבי הפסולת:

בטון, ברזל, עץ, זכוכית ופלסטיק מסוגים שונים.