מתקן חרוב – טיפול בשפכים

blog_opt_3

חברת "נגב אקולוגיה" מפעילה בדרום מתקן ייחודי לטיפול בשפכים ולטיהורם.
המתקן מטפל ב: שפכים אורגניים שמקורם בתעשיות המזון, במלונאות ובהסעדה; בשפכים סניטריים; ב בשפכים מינרליים שמקורם בתחנות דלק, במוסכים ובמפעלים.
מתקן "חרוב" ערוך לתת מענה לכל סוגיות שפכי השומנים בדרום.
האתר פועל בפיקוחם של המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות.

קישור למידעון טיפול בשפכים – לחץ כאן