גזם

שירות לאיסוף גזם

חברת "נגב אקולוגיה" מעניקה שירותים לאיסוף גזם ולגריסתו.
ברשות החברה ציוד גריסה חדיש ומתקדם.
הגזם ממוחזר לשימושים שונים, כגון לייצור קומפוסט ולחיפוי קרקע.